imageimage

Thông báo thực hiện quyền DPC, KHA

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 29/08/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

 

1

Cổ tức tiền mặt

DPC

08/08/2012

14%

2

Cổ tức tiền mặt

KHA

10/08/2012

5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

image 14 image 0