imageimage

Thông báo thực hiện quyền DPR, TV2, HAG

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 27/06/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ tức tiền mặt

DPR

14/06/2013

10%

-

2

Cổ tức tiền mặt

TV2

11/06/2013

20%

-

3

Cổ phiếu mua phát hành thêm

HAG

08/04/2013

20%

 01/07/2013

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

image 42 image 0