imageimage

Thông báo thực hiện quyền DQC, MCF, TIE

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 11/03/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền  

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DQC

21/02/2013

5%

2

Cổ tức tiền mặt

MCF

27/02/2013

4,1%

3

Cổ tức tiền mặt

TIE

25/02/2013

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

image 40 image 0