imageimage

Thông báo thực hiện quyền DRC, HUT, JVC, DLC, DIC, PPS, THB, TIX

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 14/06/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày ĐK cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

DRC

15/05/2013

20%

-

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

HUT

14/05/2013

20%

19/06/2013

3

Cổ phiếu mua phát hành thêm

JVC

08/02/2013

28%

 17/06/2013

4

Cổ tức tiền mặt

DLC

31/05/2013

2.53%

 

5

Cổ tức tiền mặt

DIC

22/04/2013

4%

 

6

Cổ tức tiền mặt

PPS

29/05/2013

14%

 

7

Cổ tức tiền mặt

THB

20/05/2013

17%

 

8

Cổ tức tiền mặt

TIX

29/05/2013

10%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

image 60 image 0