imageimage

Thông báo thực hiện quyền DSN

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 23/01/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền  

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DSN

04/01/2013

30%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

 

image 20 image 0