imageimage

Thông báo thực hiện quyền DVH, KHA, LDP, PGD, PPC, SRC, STB, SZL, VNC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 10/06/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DVH

29/05/2013

16%

2

Cổ tức tiền mặt

KHA

24/05/2013

5%

3

Cổ tức tiền mặt

LDP

24/05/2013

25%

4

Cổ tức tiền mặt

PGD

28/05/2013

20%

5

Cổ tức tiền mặt

PPC

24/05/2013

10%

6

Cổ tức tiền mặt

SRC

27/05/2013

12.5%

7

Cổ tức tiền mặt

STB

22/05/2013

6%

8

Cổ tức tiền mặt

SZL

22/05/2013

18%

9

Cổ tức tiền mặt

VNC

10/05/2013

9%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

image 27 image 0