imageimage

Thông báo thực hiện quyền DXG, GSP, PJS, TET, TNC, VT1

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 03/06/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

DXG

26/04/2013

20%

06/06/2013

2

Cổ phiếu thưởng

DXG

26/04/2013

5%

06/06/2013

3

Cổ tức tiền mặt

GSP

17/05/2013

10%

 

4

Cổ tức tiền mặt

PJS

10/05/2013

11.5%

 

5

Cổ tức tiền mặt

TET

16/05/2013

10%

 

6

Cổ tức tiền mặt

TNC

20/05/2013

20%

 

7

Cổ tức tiền mặt

VT1

15/02/2013

10%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

image 43 image 0