imageimage

Thông báo thực hiện quyền ELC, PDN, SD2

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 21/01/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền  

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ELC

04/01/2013

10%

2

Cổ tức tiền mặt

PDN

28/12/2012

10%

3

Cổ tức tiền mặt

SD2

20/12/2012

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

image 35 image 0