imageimage

Thông báo thực hiện quyền EVE, IMP

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 12/11/2012, chi tiết như sau:

 

Stt  

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

EVE

15/05/2012

20%

-

2

Cổ phiếu thưởng

IMP

18/10/2012

10%

-

 

 

image 28 image 0