imageimage

Thông báo thực hiện quyền FCN

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 18/02/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền  

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

FCN

13/11/2012

20%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 38 image 0