imageimage

Thông báo thực hiện quyền FDC, PVF, SC5

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 16/01/2013, chi tiết như sau:

 

Stt  

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

SC5

06/09/2012

10%

21/01/2013

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

FDC

14/12/2012

3%

18/01/2013

3

Cổ phiếu thưởng

FDC

14/12/2012

2%

18/01/2013

4

Cổ tức tiền mặt

PVF

04/01/2013

3,5%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

image 40 image 0