imageimage

Thông báo thực hiện quyền GHC, FPT

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 17/09/2012, chi tiết như sau:

 

Stt   

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ   

1

Cổ tức tiền mặt

GHC

22/08/2012

30%

2

Cổ tức tiền mặt

FPT

29/08/2012

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 66 image 0