imageimage

Thông báo thực hiện quyền GHC, VDT

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 02/05/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

GHC

12/04/2013

15%

2

Cổ tức tiền mặt

VDT

16/04/2013

4.5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

image 20 image 0