imageimage

Thông báo thực hiện quyền GLT, HMH, KDC, SMA

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/09/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ   

1

Cổ tức tiền mặt

GLT

05/09/2012

5%

2

Cổ tức tiền mặt

HMH

05/09/2012

7%

3

Cổ tức tiền mặt

KDC

27/07/2012

12%

4

Cổ tức tiền mặt

SMA

27/07/2012

3,75%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 35 image 0