imageimage

Thông báo thực hiện quyền GMC, HMC, INN, PEC, SRF, TAC, THG

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 10/05/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

GMC

18/04/2013

5%

2

Cổ tức tiền mặt

HMC

25/04/2013

10%

3

Cổ tức tiền mặt

INN

25/04/2013

20%

4

Cổ tức tiền mặt

PEC

01/04/2013

12%

5

Cổ tức tiền mặt

SRF

17/04/2013

10%

6

Cổ tức tiền mặt

TAC

27/03/2013

16%

7

Cổ tức tiền mặt

THG

25/04/2013

12%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

image 56 image 0