imageimage

Thông báo thực hiện quyền HBD, QNC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 01/04/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

HBD

26/02/2013

15%

2

Cổ tức tiền mặt

QNC

01/03/2013

2%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 32 image 0