imageimage

Thông báo thực hiện quyền HDG, BMP

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 24/09/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ phiếu thưởng

HDG

20/07/2012

25%

01/10/2012

2

Cổ tức tiền mặt

BMP

14/09/2012

30%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

image 26 image 0