imageimage

Thông báo thực hiện quyền HGM

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 22/11/2012, chi tiết như sau:

 

Stt  

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

HGM

08/11/2012

70%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

image 28 image 0