imageimage

Thông báo thực hiện quyền HJS, DIG

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức và quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 08/02/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

HJS

28/12/2012

10%

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

DIG

03/01/2013

3%

3

Cổ phiếu thưởng

DIG

03/01/2013

7%

 

Kính chúc Quý khách hàng năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý!

Trân trọng.  

 

image 66 image 0