imageimage

Thông báo thực hiện quyền HLD, LCM, SFC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 08/07/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

LCM

05/06/2013

15%

16/07/2013

2

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

SFC

15/05/2013

10%

-

3

Cổ tức tiền mặt

HLD

21/06/2013

25%

-

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 26 image 0