imageimage

Thông báo thực hiện quyền HMH, SRF, SLS

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 21/12/2012, chi tiết như sau:

 

Stt  

Tên quyền  

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ phiếu thưởng

HMH

05/09/2012

32%

2

Cổ tức tiền mặt

SRF

10/12/2012

15%

3

Cổ tức tiền mặt

SLS

05/12/2012

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

image 18 image 0