imageimage

Thông báo thực hiện quyền HQC, VNC, EMC, HAT

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 02/07/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

HQC

28/05/2013

20%

04/07/2013

2

Cổ phiếu thưởng

VNC

10/05/2013

3:1

03/07/2013

3

Cổ tức tiền mặt

EMC

17/06/2013

10%

-

4

Cổ tức tiền mặt

HAT

10/06/2013

20%

-

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 35 image 0