imageimage

Thông báo thực hiện quyền HRC, HTC, PGD, THG

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 05/12/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ   

1

Cổ tức tiền mặt

HRC

22/11/2012

15%

2

Cổ tức tiền mặt

HTC

16/11/2012

11%

3

Cổ tức tiền mặt

PGD

22/11/2012

10%

4

Cổ tức tiền mặt

THG

22/11/2012

3%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

image 32 image 0