imageimage

Thông báo thực hiện quyền HTL, PPP, SPC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/08/2012, chi tiết như sau:

 

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

HTL

02/08/2012

3%

2

Cổ tức tiền mặt

PPP

30/07/2012

2%

3

Cổ tức tiền mặt

SPC

03/08/2012

4%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 11 image 0