imageimage

Thông báo thực hiện quyền HVG, VMD

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 01/10/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ  

1

Cổ tức tiền mặt

HVG

31/08/2012

10%

2

Cổ tức tiền mặt

VMD

28/08/2012

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

image 20 image 0