imageimage

Thông báo thực hiện quyền IDV, JVC, SEC, VHC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 31/12/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

IDV

22/12/2014

20%

2

Cổ tức tiền mặt

JVC

11/08/2014

5%

3

Cổ tức tiền mặt

SEC

07/11/2014

5%

4

Cổ tức bằng cổ phiếu

VHC

24/11/2014

50%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 47 image 0