imageimage

Thông báo thực hiện quyền INN, TLG, CAP, MKP, PTB, SD5

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 12/12/2012, chi tiết như sau:

 

Stt  

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ phiếu mua phát hành thêm

INN

05/09/2012

50%

-

2

Cổ phiếu thưởng

TLG

30/10/2012

10%

25/12/2012

3

Cổ tức tiền mặt

CAP

22/11/2012

20%

 

4

Cổ tức tiền mặt

MKP

28/11/2012

10%

 

5

Cổ tức tiền mặt

PTB

26/11/2012

10%

 

6

Cổ tức tiền mặt

SD5

31/10/2012

18%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

image 30 image 0