imageimage

Thông báo thực hiện quyền KHA, LSS, VC5

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 10/01/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng    

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

KHA

18/12/2012

5%

2

Cổ tức tiền mặt

LSS

28/11/2012

10%

3

Cổ tức tiền mặt

VC5

12/10/2012

4%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

image 38 image 0