imageimage

Thông báo thực hiện quyền KSA, POT, STG, TIC

   

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 24/03/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

KSA

19/10/2012

4%

2

Cổ tức tiền mặt

POT

28/03/2013

4%

3

Cổ tức tiền mặt

STG

10/04/2013

8%

4

Cổ tức tiền mặt

TIC

19/03/2013

3%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

image 39 image 0