imageimage

Thông báo thực hiện quyền KSB, PHH, VNF

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 11/06/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

KSB

29/05/2013

18%

2

Cổ tức tiền mặt

PHH

24/05/2013

4%

3

Cổ tức tiền mặt

VNF

30/05/2013

5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

image 22 image 0