imageimage

Thông báo thực hiện quyền KST, SFI

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 12/07/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

KST

28/06/2013

8%

2

Cổ tức tiền mặt

SFI

12/06/2013

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

 

 

 

 

 

image 28 image 0