imageimage

Thông báo thực hiện quyền LCM, CTA

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 23/04/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

LCM

12/04/2013

10%

2

Cổ tức cổ phiếu

CTA

21/12/2013

100:5

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

image 31 image 0