imageimage

Thông báo thực hiện quyền LIX

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 05/04/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ phiếu thưởng

LIX

07/03/2013

100%

08/04/2013

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

image 41 image 0