imageimage

Thông báo thực hiện quyền MDF, MTP

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 11/06/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

MDF

15/05/2013

7%

2

Cổ tức tiền mặt

MTP

15/05/2013

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

 

 

image 13 image 0