imageimage

Thông báo thực hiện quyền MDG, PGD

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 22/08/2012, chi tiết như sau:

 

 Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

MDG

13/08/2012

3%

2

Cổ tức tiền mặt

PGD

08/08/2012

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

image 22 image 0