imageimage

Thông báo thực hiện quyền MNC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 10/10/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ phiếu thưởng

MNC

30/11/2011

15%

 

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.                                                               

image 34 image 0