imageimage

Thông báo thực hiện quyền NBC, SMC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 16/08/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ 

Ngày được giao dịch

1

Cổ phiếu thưởng

NBC

10/07/2012

66,67%

-

2

Cổ tức tiền mặt

SMC

02/08/2012

8%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 25 image 0