imageimage

Thông báo thực hiện quyền NDC, TC6, VGS

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 17/06/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

NDC

06/06/2013

20%

2

Cổ tức tiền mặt

TC6

28/05/2013

12%

3

Cổ tức tiền mặt

VGS

30/05/2013

1.1%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

image 30 image 0