imageimage

Thông báo thực hiện quyền NDN, BMC, HGM, VKD

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 28/08/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

NDN

25/07/2012

16%

-

2

Cổ tức tiền mặt

BMC

16/08/2012

20%

 

3

Cổ tức tiền mặt

HGM

08/08/2012

30%

 

4

Cổ tức tiền mặt

VKD

10/08/2012

10%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

 

 

image 6 image 0