imageimage

Thông báo thực hiện quyền NLG, PXS, SMT

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/12/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

NLG

29/10/2014

3%

2

Cổ tức tiền mặt

PXS

04/12/2014

10%

3

Cổ tức tiền mặt

SMT

21/11/2014

12%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 39 image 0