imageimage

Thông báo thực hiện quyền NSC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 10/04/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

NSC

07/12/2012

20%

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

NSC

07/12/2012

20%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

image 35 image 0