imageimage

Thông báo thực hiện quyền NTP, PVI

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 27/09/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ  

1

Cổ tức tiền mặt

NTP

07/09/2012

10%

2

Cổ tức tiền mặt

PVI

29/06/2012

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 41 image 0