imageimage

Thông báo thực hiện quyền PAC, SC5, TLH, VFC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/01/2013, chi tiết như sau:

 

Stt  

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

TLH

15/11/2012

9%

17/01/2013

2

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

SC5

06/09/2012

10%

 

3

Cổ tức tiền mặt

PAC

25/12/2012

7%

 

4

Cổ tức tiền mặt

VFC

02/01/2013

6%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

image 24 image 0