imageimage

Thông báo thực hiện quyền PET, TNA, VTV

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 25/03/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

 PET

06/03/2013

10%

2

Cổ tức tiền mặt

TNA

20/02/2013

10%

3

Cổ tức tiền mặt

VTV

26/02/2013

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

image 25 image 0