imageimage

Thông báo thực hiện quyền PGC, TCO

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức và quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 21/03/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ phiếu thưởng

PGC

08/02/2013

36%

26/03/2013

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

PGC

08/02/2013

10%

26/03/2013

3

Cổ tức tiền mặt

TCO

26/02/2013

5%

 

 

Trân trọng.  

image 31 image 0