imageimage

Thông báo thực hiện quyền PHT, VLF, DAE, BHS, STC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/11/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng     

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

PHT

04/10/2012

100: 08

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

VLF

19/06/2012

20: 03

3

Cổ tức tiền mặt

DAE

25/10/2012

9%

4

Cổ tức tiền mặt

BHS

02/11/2012

15%

5

Cổ tức tiền mặt

STC

31/10/2012

8%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

image 17 image 0