imageimage

Thông báo thực hiện quyền PHT, VNL

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 04/04/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ tức tiền mặt

VNL

15/03/2013

8,0%

 

2

Hoán đổi cổ phiếu PHT thành TLH

PHT

28/01/2013

125%

04/04/2013

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

image 13 image 0