imageimage

Thông báo thực hiện quyền PMC, PNC, SFN

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức và quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 22/03/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ phiếu thưởng

PMC

10/01/2013

44%

-

2

Cổ phiếu thưởng

PNC

28/12/2012

10%

27/03/2013

3

Cổ tức tiền mặt

SFN

18/02/2013

7%

 

 

Trân trọng.  

 

 

image 20 image 0