imageimage

Thông báo thực hiện quyền PNJ, DQC, S64, HTV

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 14/09/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

PNJ

24/08/2012

10%

2

Cổ tức tiền mặt

DQC

24/08/2012

5%

3

Cổ tức tiền mặt

S64

12/07/2012

15%

4

Cổ tức tiền mặt

HTV

24/08/2012

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

image 11 image 0