imageimage

Thông báo thực hiện quyền PNJ, SHB, VTB, HBB

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 05/10/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ  

Ngày được giao dịch

1

Cổ phiếu thưởng

PNJ

24/08/2012

20%

09/10/2012

2

Cổ phiếu thưởng

SHB

21/08/2012

21%

-

3

Cổ tức tiền mặt

VTB

21/09/2012

8%

 

4

Hoán đổi cổ phiếu HBB thành SHB

HBB

21/08/2012

75%

-

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 18 image 0